חבילת הביטוח הזולה והמקיפה ביותר כולל כיסוי לקורונה וללא השתתפות עצמית באירוע רפואי באמצעות האפליקציה ניתן לקבל:

תשלום מיידי בביט של ​$300 לפני טיפול רפואי,  תשלום מיידי של ​$150 עבור מזוודה שמאחרת להגיע.

בלעדי להראל המשך טיפול רפואי בארץ

דרכון FIRST CLASS מתאימה למבוטחים עד גיל 95.

מתאים ל:

 • למבוטחים בריאים
 • אם אתה נוטל/ת תרופות באופן קבוע והמחלה מיוצבת.
 • אם אתה סובל ממחלה כרונית פעילה או רדומה .
 • אם את בהריון .
 • כיסוי רפואי במסגרת הפוליסה הבסיסית.
 • כיסוי למגיפה  במסגרת ההרחבה הקיימת לביטול וקיצור נסיעה.
 • אפשרות הרחבת הכיסוי למגיפה במקרה של ביטול וקיצור נסיעה  בעלות נוספת .
 • פתרון למבוטח טרם הנסיעה במקרים של תחלואה, בדיקות בשדה או בידוד.

פתרונות למבוטח בעת שהיה בחו"ל במקרים של תחלואה, בדיקות בשדה וסגר.

 • כיסוי ביטוחי בזמן מגיפה גם למשפחה גרעינית/מלווה לנסיעה.

איזה אירוע רפואי אינו מכוסה  בדרכון FIRST CLASS ?

 • כל מחלה המופיעה בחריגי הפוליסה
 • אם אתה נמצא ברשימת המתנה לטיפול רפואי ו/או ניתוח בארץ ו/או בחו"ל.

טבלת גבולות אחריות לחלק א' – הפוליסה הבסיסית

הסעיף בפוליסה

הכיסוי

גבול האחריות

 

השתתפות עצמית

פרק 2 ופרק 3

גבול אחריות המבטח להוצאות רפואיות

 

5,000,000$

 

2.1

הוצאות רפואיות בחו"ל בעת אשפוז

כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות

ללא ה.ע

2.2.1

פינוי יבשתי ממקום האירוע לבי"ח קרוב

כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות

ללא ה.ע

2.2.2

פינוי אווירי ו/או ימי ממקום האירוע לבי"ח קרוב

כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות

ללא ה.ע

2.3

הטסה רפואית לישראל

כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות

ללא ה.ע

3.1

הוצאות רפואיות בחו"ל שלא בעת אשפוז כגון רופא, בדיקות אבחון

כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות

 

3.2

תרופות

1,500$

50$

3.3

טיפול חירום בשיניים

400$

50$

3.4

פיזיותרפיה בחו"ל

500$ לטיפול ועד 6 טיפולים

50$

3.5

המשך טיפול בישראל עקב תאונה שארעה בחו"ל

10,000$ ועד 120 יום

ללא ה.ע

3.5.1

הורדת גבס, הוצאת מסמרים ופיזיותרפיה בישראל

6000$ כלול בגבול האחריות של המשך טיפול בישראל

20% לטיפול

פרק 4

הוצאות מיוחדות

 

 

4.1

החזר הוצאות עקב שהות בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח

כמפורט להלן

 

4.1.1

הוצאות לינה בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח

 

150$ ליום

 

50$

4.1.2

כרטיס נסיעה לישראל למבוטח

 

1,000$

 

50$

 

4.2

הטסת מלווה ושהייה במקום אשפוזו של המבוטח בחו"ל

2,500$

50$

4.3

היריון שאובחן לראשונה בחו"ל

כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות

 

4.3.1

הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז

כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות

50$

4.3.2

הוצאות רפואיות בעת אשפוז

כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות

50$

4.4

הוצאות העברת גופה

כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות

 

פרק 5

חיפוש איתור וחילוץ באמצעות הראל חילוץ והצלה

250,000$

 

פרק 6

חבות כלפי צד ג'

150,000$

 

 

טבלת גבולות אחריות לחלק ב' – הרחבות לפוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל תמורת דמי ביטוח נוספים

הסעיף בפוליסה

הכיסוי

גבול האחריות

 

השתתפות עצמית

פרק 14

כבודה (מטען אישי נילווה) - אובדן או גניבה מתוכה:

2,250$

 

14.4.1

מגבלה לפריט

300$

50$

14.4.2

דברי ערך

500$

50$

14.4.3

רכישת פריטים חיוניים במקרה של איחור בהגעת כבודה

150$

50$

14.4.4

ערך מזוודה ו/או תיק ו/או ארנק

75$

ללא ה.ע

14.4.5

מצלמה ואביזריה

350$

50$

14.4.6

שיחזור מסמכים

250$

ללא ה.ע

פרק 15

ביטול נסיעה וקיצור נסיעה

 

 

15.2

ביטול נסיעה
ומתוכו: כרטיס נסיעה למבוטח

5,000$

2,000$

50$

15.3

 

קיצור נסיעה

ומתוכו: כרטיס נסיעה למבוטח

7,000$

2,000$

50$

15.4

החזר עבור כרטיס נסיעה שבוטל במקרה של אירוע רפואי עקב מגיפה

400$

ללא ה.ע

15.5

הפסד תשלומים בחו"ל במקרה של אירוע רפואי עקב מגיפה

150$ הוצאות לינה ועד לסך מירבי של 1,000$

ללא ה.ע

15.7

הגדלת תקרת ההחזר להרחבה לביטול וקיצור נסיעה בזמן מגיפה

(תמורת דמי ביטוח נוספים)

15.7.1

ביטול נסיעה
ומתוכו: כרטיס נסיעה למבוטח

5,000$

2,000$

 

15.7.2

הארכה או קיצור שהות בחו"ל

ומתוכו: כרטיס נסיעה למבוטח

5,000$

2,000$

 

פרק 16

החמרה למצב רפואי קודם

350,000$

 

פרק 17

היריון עד שבוע 32 למבוטחת שגילה עד 42 שנים

350,000$

 

פרק 18

ספורט אתגרי

כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות בפוליסה הבסיסית

50$

פרק 19

ספורט חורף

 

 

19.2

הוצאות רפואיות בעת אשפוז

כלול בגבול האחריות של להוצאות רפואיות בפוליסה הבסיסית

ללא ה.ע

19.2

הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז

כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות בפוליסה הבסיסית

50$

19.2.1

שיפוי בגין אובדן ימי סקי

300$

50$

19.2.2

ביטול נסיעה עקב היעדר שלג באתר הסקי

כרטיס נסיעה

שירותי קרקע

 

300$

50$ ליום ועד 6 ימי סקי בפועל

50$

19.2.3

איחור בהגעה לאתר הסקי בשל מזג אוויר

50$ ליום ועד 6 ימי סקי בפועל

50$

19.2.4

אובדן ימי סקי עקב סגירת האתר לתקופה של 48 שעות ומעלה

75$ ליום ועד 6 ימי סקי בפועל

50$

19.2.5

איחור בהגעת ציוד ספורט חורף

מתוכו: פריט אחד

200$

20$

ללא ה.ע

פרק 20

אובדן או גניבה של מחשב אישי נישא/ טאבלט

2,000$

100$

פרק 21

אובדן או גניבה של טלפון נייד

750$

200$

פרק 22

אופניים דו גלגליים (עד 90 ימים)

 

 

 

אובדן או גניבה (בהתאם לסכום הביטוח הנדרש על פי ערך האופניים ואשר נרשם דף הרשימה)

 

 

 

נזק או גניבה שהיו בידי מוביל אווירי

2,500$

4,500$

6,000$

 

 

בהתאם לסכום שנרכש

אובדן כללי – 50$

גניבה – 250$

 

 

1,000$

פרק 23

ביטול השתתפות עצמית במקרה של נזק תאונתי מרכב/ קראון שכור (לנהג מגיל 24 ועד גיל 75) -

1,500$

 

 

הרחבות תמורת דמי ביטוח נוספים בדרכון FIRST CLASS:

 • כבודה
 • ביטול/קיצור נסיעה
 • הריון עד שבוע 32 גיל 42.
 • חיפוש איתור וחילוץ.
 • ספורט אתגרי.
 • ספורט חורף.
 • מחשב אישי נישא.
 • טלפון סלולארי.
 • אופניים דו גלגליים.

לעיון בתנאי הפוליסה הזמינו ביטוח

"למטייל" לשרותך

מעוניין בשיחה עם נציג? או התקשר 077-3334566