דרכון למטייל פירסט קלאס חשוב לדעת !

כיסוי ביטוחי ענק! ללא הגבלה ליום אשפוז, מרפאות, מומחים מקצועיים שכר מנתחים והוצאות טיפול נמרץ. בעת אשפוז לא מוציאים כסף! הסדר מיוחד לתשלום ישיר לבתי חולים בכל העולם! מימון לטיסת בן משפחה לביקור אצל מבוטח, שיש סכנה לחייו או שהינו מאושפז בחו"ל מעל 3 ימים. החזר כספי מובטח, על ימי ביטוח לא מנוצלים במידה ואין תביעות.

השתתפות עצמית: ללא השתתפות עצמית במקרה של אשפוז ובארוע רפואי!

אפליקציית הראל חו"ל: קבלת מקדמה מראש בביט על טיפול רפואי בחו"ל.

 
 
 
 

גיל המבוטח

מחיר ליום

תקופה מרבית

0-17

2.0$

30 יום

18-60

 

2.40$

 

30 יום

 

 

* לא ניתן להאריך מעל 30 יום

ט.ל.ח

.

טבלת גבולות אחריות לחלק א' – הפוליסה הבסיסית

הסעיף בפוליסה

הכיסוי

גבול האחריות

השתתפות עצמית

פרק 2
ופרק 3

גבול אחריות המבטח להוצאות רפואיות

5,000,000$

2.1

הוצאות רפואיות בחו"ל בעת אשפוז

כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות

ללא ה.ע

2.2.1

פינוי יבשתי ממקום האירוע לבי"ח קרוב

כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות

ללא ה.ע

2.2.2

פינוי אווירי ו/או ימי ממקום האירוע לבי"ח קרוב

כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות

ללא ה.ע

2.3

הטסה רפואית לישראל

כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות

ללא ה.ע

3.1

הוצאות רפואיות בחו"ל שלא בעת אשפוז כגון רופא, בדיקות אבחון

כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות

ללא ה.ע

3.2

תרופות

1,500$

50$

3.3

טיפול חירום בשיניים

400$

50$

3.4

פיזיותרפיה בחו"ל

500$ לטיפול ועד 6 טיפולים

50$

3.5

המשך טיפול בישראל עקב תאונה שארעה בחו"ל

10,000$ ועד 120 יום

ללא ה.ע

3.5.1

הורדת גבס, הוצאת מסמרים ופיזיותרפיה בישראל

6000$ כלול בגבול האחריות של המשך טיפול בישראל

20% לטיפול

פרק 4

הוצאות מיוחדות

4.1

החזר הוצאות עקב שהות בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח

כמפורט להלן

4.1.1

הוצאות לינה בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח

150$ ליום

50$

4.1.2

כרטיס נסיעה לישראל למבוטח

1,000$

50$

4.2

הטסת מלווה ושהייה במקום אשפוזו של המבוטח בחו"ל

2,500$

50$

4.3

היריון שאובחן לראשונה בחו"ל

כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות

4.3.1

הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז

כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות

50$

4.3.2

הוצאות רפואיות בעת אשפוז

כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות

50$

4.4

הוצאות העברת גופה

כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות

פרק 5

חיפוש איתור וחילוץ באמצעות הראל חילוץ והצלה

250,000$

פרק 6

חבות כלפי צד ג'

150,000$

טבלת גבולות אחריות לחלק ב' – הרחבות לפוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל תמורת דמי ביטוח נוספים

הסעיף בפוליסה

הכיסוי

גבול האחריות

השתתפות עצמית

פרק 14

כבודה (מטען אישי נילווה) - אובדן או גניבה מתוכה:

2,250$

14.4.1

מגבלה לפריט

300$

50$

14.4.2

דברי ערך

500$

50$

14.4.3

רכישת פריטים חיוניים במקרה של איחור בהגעת כבודה

150$

50$

14.4.4

ערך מזוודה ו/או תיק ו/או ארנק

75$

ללא ה.ע

14.4.5

מצלמה ואביזריה

350$

50$

14.4.6

שיחזור מסמכים

250$

ללא ה.ע

פרק 15

ביטול נסיעה וקיצור נסיעה

15.2

ביטול נסיעה
ומתוכו: כרטיס נסיעה למבוטח

5,000$

2,000$

50$

15.3

קיצור נסיעה

ומתוכו: כרטיס נסיעה למבוטח

7,000$

2,000$

50$

פרק 16

החמרה למצב רפואי קודם

350,000$

פרק 17

היריון עד שבוע 32 למבוטחת שגילה עד 42 שנים

350,000$

פרק 18

מוות או אובדן איברים עקב ארוע תאונתי למבוטח (עד גיל 70)

אובדן איברים בלבד

13,500$

ללא ה.ע

מוות

50,000$

פרק 19

ספורט אתגרי

כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות בפוליסה הבסיסית

50$

פרק 20

ספורט חורף

20.2

הוצאות רפואיות בעת אשפוז

כלול בגבול האחריות של להוצאות רפואיות בפוליסה הבסיסית

ללא ה.ע

20.2

הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז

כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות בפוליסה הבסיסית

50$

20.2.1

שיפוי בגין אובדן ימי סקי

300$

50$

20.2.2

ביטול נסיעה עקב היעדר שלג באתר הסקי

כרטיס נסיעה

שירותי קרקע

300$

50$ ליום ועד 6 ימי סקי בפועל

50$

20.2.3

איחור בהגעה לאתר הסקי בשל מזג אוויר

50$ ליום ועד 6 ימי סקי בפועל

50$

20.2.4

אובדן ימי סקי עקב סגירת האתר לתקופה של 48 שעות ומעלה

75$ ליום ועד 6 ימי סקי בפועל

50$

20.2.5

איחור בהגעת ציוד ספורט חורף

מתוכו: פריט אחד

200$

20$

ללא ה.ע

פרק 21

אובדן או גניבה של מחשב אישי נישא/ טאבלט

2,000$

100$

פרק 22

אובדן או גניבה של טלפון נייד

750$

200$

פרק 23

אופניים דו גלגליים (עד 90 ימים)

אובדן או גניבה (בהתאם לסכום הביטוח הנדרש על פי ערך האופניים ואשר נרשם דף הרשימה)

נזק או גניבה שהיו בידי מוביל אווירי

2,500$

4,500$

6,000$

בהתאם לסכום שנרכש

אובדן כללי – 50$

גניבה – 250$

1,000$

פרק 24

ביטול השתתפות עצמית במקרה של נזק תאונתי מרכב/ קראון שכור (לנהג מגיל 24 ועד גיל 75) -

1500$

לעיון בתנאי הפוליסה לרכישת ביטוח

"למטייל" לשרותך

מעוניין בשיחה עם נציג? או התקשר 077-3334566